Vitaminverket är inte bara ett kunskapsföretag utan är även ett innovationsföretag med 30 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av kosttillskott och livsmedelsnära produkter. Många av våra idéer kommercialiseras aldrig, dels för att alla idéer inte är bra (så klart) och dels för att vi ibland saknar kapitalet att förverkliga vissa bra idéer. Av den anledningen söker vi dig som har kapitalet och vill engagera dig i något projekt inom hälsa och nutrition. 

Vi delar upp våra idéer i projekt för att intressenter ska kunna välja om de vill engagera sig i en del av vår verksamhet eller i hela verksamheten. Vi är givetvis öppna för en diskussion. Vi arbetar även på konsultbasis med utveckling av kosttillskott.

Projekt: ELABSTM 
Det här är ett projekt som har väldigt stort potential att bli en framgång, inte bara i Sverige utan globalt. ELABS handlar inte om bara ännu ett kosttillskottsmärke. Det handlar om ny teknologi och galenik. Vi tar helt enkelt kosttillskotten till nästa nivå.

Estimerad investering:  Den första delen av finansiering för att starta projektet är klar och just nu behövs inga fler investeringar. Eftersom projektet kommer att skalas upp successivt kommer vi eventuellt att söka finansiärer periodvis varefter vi behöver få in mer kapital eller mer kompetens. 

Intresserad? Ta kontakt med oss så att vi vet att du finns. 

I vår nya planerade anläggning för bearbetning av råvaror kommer  vi att kunna framställa morgondagens kosttillskott.

- Henrik Eiselt, CPO