2020

Vitaminverket drivs av Eiselt, ett varumärke står för kunskap och kvalitet. Vi började som ett familjeföretag med kosttillskott redan 1991 och det har nu gått snart 30 år. Under alla dessa år har vi genomgått både bra och sämre perioder. Vi har gjort alla misstag man kan göra och förhoppningsvis så har lärt oss från dem.

Vi skiljer oss ganska mycket från vanliga företag i det avseende att vi är ganska restriktiva med vad vi säljer. Vi arbetar utifrån ett vetenskapligt perspektiv och försöker att ha ett kritiskt förhållningssätt för att kunna ge dig som kund de bästa produkterna för just dig. Samtidigt så ligger vi alltid i framkant och har förmågan att analysera data och dra egna slutsatser och framställa nya hypoteser som vi gärna testar. 

Från januari 2020 har vi börjat komma igång med projektet ELABS där vi med helt ny teknologi tar fram morgondagens kosttillskott. Teknologin innefattar bl a modifiering av partikelstorlek, komplexering och nano-baserade transportsystem. 
Eftersom modifiering i partikelstorlek sker via s k wet milling är dessa produkter i flytande form. Fördelen med produkterna är att de tas upp betydligt lättare och det påverkar effekten markant. Vi jobbar främst med ämnen som har en stort terapeutiskt potential men som hindras av låg biotillgänglighet såsom dålig absorption och omfattande metabolisering. 

Vi har nu också inlett ett samarbete med en leverantör i Tyskland vars produkter successivt kommer att läggas upp i webbutiken. Deras sortiment är mycket intressant och kompletterar vårt övriga sortiment mycket bra. 

Tack för ditt förtroende!

Hälsningar,
Henrik Eiselt, grundare, delägare, CPO/RD